“Uw diepste gedachten en gevoelens vorm geven en uitdragen tijdens moeilijke en verdrietige momenten in uw leven. Tonen, wat uw hart wil zeggen.”

Wie als een luisterend oor
kan zijn

Wie als een luisterend oor kan zijn
wie de moed kan opbrengen
om naar een wanhopige mens te luisteren..
Wie een hand kan zijn
een warme, menselijke hand vol liefde
wie die hand wil gebruiken
om een eenzaam en droevig
mens te geleiden..
Wie een voet wil zijn
een voet die het aandurft om naar de
ander te gaan
een andere mens, die het niet meer
ziet zitten
Wie als een licht wil zijn
wie als het licht van een kaars wil zijn
voor en mens die het niet meer kan zien.
Die kan misschien een troost zijn voor ieder die een verlies heeft geleden.
Ik spreek dan ook de hoop uit dat iedereen
zijn of haar best zal doen een
lichtpuntje te zijn
voor een verdrietige medemens.

Wat kunt u van mij verwachten?

Wanneer ik het verzoek krijg om te spreken bij een uitvaart/afscheidsviering of herdenkingsdienst, neem ik contact met u op voor een afspraak bij u thuis. Tijdens het huisbezoek bespreek ik samen met u en evt. uw naasten wat uw wensen zijn ten aanzien van de afscheidsviering/herdenkingsdienst. We bespreken de invulling van de dienst, de keuze van muziek en of er nog meerdere sprekers zijn.Thuis werk ik de besproken informatie uit tot een mooi en evenwichtig geheel. Hierbij vind ik het belangrijk zo volledig mogelijk aan al uw wensen te voldoen. Ik blijf daarom tijdens deze dagen met u in contact zodat u zelf kunt inzien of er nog zaken toegevoegd of gewijzigd moeten worden in de gemaakte en uitgezochte teksten. Ik zal een deel van uw zorg uit handen nemen, zodat u een warm, liefdevol en eerbiedig afscheid van uw dierbare kunt beleven.

Wat is er mogelijk?

Er is veel mogelijk wat betreft wensen tijdens een uitvaart. In overleg met u en uw naasten ga ik op zoek naar, voor u passende rituelen in een vorm die bij uw levensbeschouwing past. Dit kan in diverse vormen zijn zoals het voordragen van een levensloop van de overledene of een passend gedicht, die u overigens ook zelf kunt aandragen of voorlezen. Ik kan u tevens ondersteunen in de muziekkeuze.

Klik hieronder voor alle informatie voor een geheel verzorgde dienst.