“Uw diepste gedachten en gevoelens vorm geven en uitdragen tijdens moeilijke en verdrietige momenten in uw leven. Tonen, wat uw hart wil zeggen.”

Wie als een luisterend oor
kan zijn

Wie als een luisterend oor kan zijn
wie de moed kan opbrengen
om naar een wanhopige mens te luisteren..
Wie een hand kan zijn
een warme, menselijke hand vol liefde
wie die hand wil gebruiken
om een eenzaam en droevig
mens te geleiden..
Wie een voet wil zijn
een voet die het aandurft om naar de
ander te gaan
een andere mens, die het niet meer
ziet zitten
Wie als een licht wil zijn
wie als het licht van een kaars wil zijn
voor en mens die het niet meer kan zien.
Die kan misschien een troost zijn voor ieder die een verlies heeft geleden.
Ik spreek dan ook de hoop uit dat iedereen
zijn of haar best zal doen een
lichtpuntje te zijn
voor een verdrietige medemens.

Wat kunt u van mij verwachten?

Als er iemand in uw naaste kring overlijdt, komt er veel op je af.
Er moet van alles geregeld worden.
Voor veel praktische zaken kun je bij de uitvaartondernemer terecht.
Maar wie helpt er bij de voorbereiding van de afscheidsplechtigheid? 
Bij het zoeken naar teksten, beelden, muziek?
En bij het maken van boekjes, een gedachtenisprentje, dankkaartjes 
of een overweging op het leven van de overledene?
Wie helpt  er bij het voorbereiden van een afscheid 
dat recht doet aan wat de overledene voor jou heeft betekend?

Ik kan dan, als Uitvaartspreekster, een groot deel van deze vragen beantwoorden en ondersteuning en hulp bieden waar dat wenselijk is.
We gaan dan samen in gesprek om de dienst vorm te geven zoals het bij jouw dierbare en ook bij jou als naasten past.

Ik blijf daarom tijdens deze dagen met jullie in contact zodat jullie zelf kunnen inzien of er nog zaken toegevoegd of gewijzigd moeten worden in de gemaakte en uitgezochte teksten. Ik zal dus een groot en belangrijk deel van deze zorgen uit handen nemen, zodat jullie een warm, liefdevol en eerbiedig afscheid van jullie dierbare kunnen beleven.

Wat is er mogelijk?

Er is veel mogelijk wat betreft wensen tijdens een uitvaart. In overleg met jullie ga ik op zoek naar passende rituelen in een vorm die bij jullie manier van leven past. Dit kan in diverse vormen zijn zoals het voordragen van een levensloop van de overledene of een passend gedicht, die jullie overigens ook zelf kunnen aandragen of voorlezen. Ik betrek ook kinderen intensief in een plechtigheid als ze dat willen. Daarnaast help ik ook mee met het aanleveren van muziek en evt een fotopresentatie.